“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?’
‘That depends a good deal on where you want to get to,’ said the Cat.
‘I don’t much care where -‘ said Alice.
‘Then it doesn’t matter which way you go,’ said the Cat.
‘- so long as I get SOMEWHERE,’ Alice added as an explanation.
‘Oh, you’re sure to do that,’ said the Cat, ‘if you only walk long enough.”
― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

 

Syftet med en integrationsstrategi är att sätta riktlinjerna för hur IT-landskapet ska integreras men hur strategin ser ut beror mycket på vad man vill uppnå. Precis som för Alice i underlandet beror vägen framåt på vart du vill komma och vilka problem som behöver lösas med hjälp av strategin.

Syftar strategin till högre flexibilitet, högre grad av automatisering, förbättrad datakvalitet eller kanske alla tre?

För att etablera en riktigt effektiv integrationsstrategi behöver man ha en djup förståelse för företagets affärsprocesser och vilka som har störst behov av av automatisering, vilka system delar information och i vilka system eller processer skapas/läses och uppdateras informationen.

Om man börjar i andra änden, att definiera den tekniska lösningen och därefter försöker applicera den på så många områden som möjligt så kommer man ofelbart att få en kostsam ineffektiv lösning.

Se till att varje steg leder i den riktning du faktiskt vill nå så att du inte bara hamnar “någonstans”.