Improve-IT stödjer Better Globe!

Improve-IT har valt att stödja Better Globe som arbetar med att anlägga trädplantage i östra Afrika. Träden planteras i det som kallas semiöken där det oftast inte finns någon växtlighet.

Arbetstillfällen

Trädplantagen skapar arbetstillfällen för lokalbefolkningen i områden med enormt hög arbetslöshet och man har idag flera hundra anställda i olika former

Vatten

Det största problemet är bristen på vatten. Better Globe hjälper till med vattenförsörjning på flera olika sätt. Allt från brunnsborrning till system för vattenuppsamling.

Utbildning

I anslutning till plantagerna bygger vi nya eller renoverar befintliga skolor för att ge barnen en möjlighet att gå i skolan och bygga sig en ny framtid.

Positiv klimatpåverkan

Träden på plantagen birdra med att binda koldioxid från atmosfären och motverka ökenspridning och minska jorderosion.

Vinstdelning

Träden ger avkastning i form av exempelvis frukt, nötter, gummi och inte minst i form av virke. När man säljer produkterna delar man med sig av vinsten.

Bli koldioxidneutral!

I världen har vi med få undantag en negativ skogsbalans vilket innebär att vi avverkar fler träd än vi planterar. Detta är dåligt för vårat klimat på många sätt då träden bidrar bland annat till att binda koldioxid i atmosfären. Ett av de mest konkreta sätten att förbättra klimatet är naturligtvis att plantera fler träd.  Målsättningen är att mitt företag årligen ska köpa minst 500 träd. Dessa träd kommer under sin livstid kommer att binda ca 250 ton koldioxid. De senaste två åren har jag köpt närmare 1000 träd/år vilket innebär att mitt företaget är är koldioxidneutralt med råge.

Om du vill ha hjälp att räkna på ditt företags koldioxidbalans så tveka inte att höra av dig till mig  på mail

Eller läs mer på Better Globes hemsida