Visste du att 70% av alla IT projekt räknas som misslyckade?

Vad kan du göra för att säkra framgången i ditt projekt?

Hur definieras ett lyckat projekt?

The Standish Group har under 30 års tid analyserat mer än 50 000 projekt för att kartlägga framgångsfaktorer och vanliga orsaker till att projekt misslyckas. Deras studier visar att det endast är ett fåtal projekt där man faktiskt når avsett resultat inom tid och budget.

Avada Macbook Image

De delar in projekten i tre olika kategorier:

  • Typ 1, Lyckade projekt, levererades i rätt tid, inom budget och med alla funktioner som ursprungligen specificerats.
  • Typ 2, Projekt med brister, Projektet är slutfört och fungerar men har överskridit budget och tidsramar och levererar färre funktioner än ursprungligen definierat.
  • Typ 3, Projekt som avslutas i förtid.
0%
Lyckade projekt
0%
Projekt med brister
0%
Förtida avveckling
Avada Admin

Projektledning

Scrum och andra agila metoder blir mer och mer populärt som projektform men inget projekt leder sig själv. Ta del av 20 års erfarenhet av projektledning… [Läs mer]

Avada Admin

Förändringsledning

Förändring är ett konstant tillstånd i många organisationer, säkerställ att projekten arbetar med istället för mot verksamheten. Det finns ett stort antal ramverk och processmodeller för att effektivisera verksamheter, vilken är det ditt företag behöver? Kan det vara så att det du egentligen behöver är del delar av flera olika, men i så fall vilka och varför…[Läs mer]

Agilt med ordning och reda

Agila ramverk som Scrum, XP och Kanban har fått stor spridning och är idag det vanligaste sättet att driva projekt men i många fall levererar inte de agila projekten särskilt effektivt. Agile 360 är en lättviktig modell som hjälper dina team att leverera agilt med ordning och reda utan att skapa en massa overhead i form av dokumentation… [Läs mer]