dreamstime_m_42413563För lite mer än 20 år sedan presenterade forskarteamet Ericsson, Krampe och Tesch-Römer en rapport i Psychological Review med namnet “The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance” där man menade att man med avsiktlig träning (deliberate practice) kan bli expert på vad som helst bara man lägger ned tillräckligt med tid.  Genetiska faktorer har enligt deras mening en mindre påverkan på förmågan att bli expert inom ett område om det inte handlar om rent fysiska attribut. Det är ju naturligtvis fördelaktigt att vara över två meter om man skall bli expert inom t ex basket men man ansåg att deras forskning motbevisade Sir Francis Galtons teorier om att talang och ärftlighet hade en avgörande inverkan på möjligheterna att bli extremt duktig inom ett område.

Man menade också att enbart mängdträning inte var tillräckligt utan att det krävdes avsiktlig träning (deliberate practice) för att bli expert inom ett område. Så bara för att man gör någonting varje dag innebär inte att man blir expert. Man blir endast marginellt bättre på huvudräkning genom att dagligen använda kunskapen, om du däremot skulle lägga ett antal timmar på att avsiktligt träna strategier för huvudräkning så kommer du kunna hantera betydligt mer komplexa tal.

Idén om 10 000 timmar kom egentligen från en annan grupp forskare Simon och Chase (1973) som hade studerat hur lång tid det tog att bli internationell schackmästare, vilket var ungefär 10 år. Man bedömde då att den kunskapsmassan var ungefär likvärdig med ordförrådet hos en infödd vuxen engelsktalande person, vilket också tog ca 10 år att uppnå.  Man refererade också till annan forskning som visade att det tog ca 10 år att bli musikkompositör och även att forskare, författare och poeter levererade sina bästa resultat efter ca 10 års hårt arbete. Det blev mer eller mindre en sanning att ca 10 års erfarenhet eller snarare “deliberate practice” motsvarade 10 000 timmar.

Så, är det bara övning som gäller om du vill bli bra på någonting?

Nej, det är inte riktigt så enkelt. Det finns en hel del forskning på senare år som visar att avsiktligt träning har en stor en stor inverkan men att det vore ologiskt att att utesluta talang som en faktor för framgång. David Hambrick och Elizabeth Meinz beskriver i sin rapport “Limits on the Predictive Power of Domain-Specific Experience and Knowledge in Skilled Performance” hur medfödd förmåga eller talang kan förklara skillnader i prestation bland personer med stor erfarenhet inom ett område.

10 000 timmar

 Diagrammet intill beskriver kopplingen mellan hårt arbete och talang. Den vertikala axeln visar graden av prestation och horisontella visar din naturliga talang, i det här fallet  kognitiv förmåga eller intelligens. De två linjerna beskriver olika nivåer av “avsiktlig träning” Den röda linjen motsvarar de som lagt ned många timmar medan den blå beskriver de som inte har lagt ned något arbete.

 Vad kan man då utläsa av detta? Jo, talang har en avgörande betydelse för var du startar din resa, alltså vilket utgångsläge du har. Du kan däremot med avsiktlig träning nå samma eller högre resultat än den som i grunden har mer talang eller fallenhet för någonting,  om den personen inte lägger ned tid på att utveckla sin talang. Talang har betydelse men med hårt arbete kan du kompensera mycket.

Kommer jag någonsin att bli en framgångsrik rockstjärna eller konsertpianist?

Nej, förmodligen inte. Jag har insett att min talang inte ligger inom det området, men jag kan fortfarande med avsiktlig träning och en hygglig talang bli framgångsrik i det jag gör, även om jag inte kommer vara bäst kommer jag med avsiktlig träning att kunna ge de som är  bäst en rejäl utmaning.

Så länge du inte är verksam inom ett område där det bara kan finnas en vinnare (t ex guldmedaljör i OS) är oddsen ändå ganska hyfsade. Extremt talangfulla människor är faktiskt ganska ovanliga och extrema talanger som är beredda att lägga 10 000 timmar på att finslipa det som de redan är bra på är ungefär lika vanliga som enhörningar.

Om du avsiktligt tränar dina färdigheter kommer du att kunna matcha de som i grunden har mer talang. Om du tränar på det som du har talang för har du chansen att bli en enhörning!